Uçak Bakım (Sivil Havacılık) Alanı
Uçak Gövde ve Motor Bakım Dalı

Özel Data Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi alanında uzman eğitim kadrosu ile Bursa ili Yıldırım ilçesinde 2021-2022 eğitim öğretim yılında kurulmuştur.

“Eğitim’de Gönüllülük” düsturuyla hareket etmekte olan okulumuz, öğrencilerimiz için Devlet Destekli olarak Uygulamalı Mesleki Eğitim, Mesleki Yabancı Dil Eğitimi, Atelyelerde Üretim Bandı, Bireysel Etüt Sistemi, M.T.O.K Sistemi gibi ayrıcalıklarıyla eğitim vermekte olup, Staj ve İstihdam Garantisi vermektedir…

Okulumuz geleceğin mesleği olan ``Sivil Havacılık`` alanında eğitim vermektedir.

Sivil havacılık ve ulaştırma sektörünün son dönemlerde gösterdiği gelişmeler sonucunda sektörün ihtiyaç duyduğu personel profilinde de değişim meydana geldi. Bu değişime ayak uydurmak amacıyla kurulan sivil havacılık programlarının temel amacı, hava taşımacılığı konusuna odaklanarak, üniversite mezunu nitelikli personeller yetiştirmektir.

Mezunlar, Türk Hava Yolları başta olmak üzere özel hava yolu firmaları, havaalanları, yer hizmeti işletmeleri, kargo ve lojistik işletmelerinde iş bulabilirler. Özel sektörün dışında Ulaştırma Bakanlığı, SHGM, DHMİ, Hava Kuvvetleri Komutanlığı gibi kamu kurum ve kuruluşlarında da çalışmak mümkün Askeri amaçlar dışında, yani sivil amaçlarla hava yolu şirketleri tarafından taşınan yolcu sayısı İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra hızla artmaya başladı. O günlerden beri büyük bir ivme yakalayan havacılık sektörünün gelişimi, günümüzde de hız kaybetmeden devam ediyor; buna paralel olarak da uçuş güvenliği giderek daha fazla önem kazanıyor.

Ülkemizde ilk havacılık çalışmaları, 1912 yılında, bugünkü Atatürk Hava Limanının hemen yakınındaki Sefaköy’de, tesis olarak iki hangar ve küçük bir meydanda başlamıştır. Atatürk’ün, ülkenin geleceğine de yol gösteren “İSTİKBAL GÖKLERDEDİR” sözü doğrultusunda 1925 yılında kurulan ve daha sonraki yıllarda Türk Hava Kurumu adını alan Türk Tayyare Cemiyeti ile Türk Sivil Havacılığının kurumsal temelleri atılmıştır.

 

İleri teknoloji gerektiren ve sınır tanımaz özelliğe sahip havacılık endüstrisinde ülkemiz, uluslararası havacılık gelişmelerini yakından takip etmek ve çağın gereklerini yerine getirmek için çeşitli uluslararası teşkilatlara üye olmuştur. Uluslararası Sivil Havacılığın temelini oluşturan “Uluslararası Sivil Havacılık Anlaşması – Şikago Sözleşmesi”‘ne ülkemiz 1945 yılında taraf olmuş ve Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı-ICAO kurucu üyeleri arasında yer almıştır. Ayrıca, Avrupa bölgesinde ise Avrupa Sivil Havacılık Konferansı- ECAC’a 1956 yılında kurucu üye olan ülkemiz, Avrupa Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı EUROCONTROL’e de üye durumdadır. Bunların dışında bölgesel düzeyde çeşitli organizasyonlara da üye olan ülkemiz, Havacılık faaliyetlerini ulusal ve uluslararası mevzuata uygun olarak sürdürmektedir.

Tam Donanımlı Eğitim Modeli

Evlatlarımızın hayatını etkileyecek en önemli seçimin belki de doğru bir lise tercihinden geçtiğini, günümüz şartlarında sadece üniversite eğitiminin artık yeterli olmadığını hepimiz biliyoruz.

 

Öyle bir eğitim modeli olmalı ki ;Öğrencilerimiz  kültür derslerinden geri kalmadan hem üniversiteye hazırlanıp hem de gelecek yüzyılda en tercih edilen meslek dalında iş imkanına sahip mesleki eğitim alabilsin.

 

Öğrencilerimiz haftalık 45 saat ders programlarıyla  yoğun kültür dersi, İngilizce eğitimi ve mesleki dersleri; aynı zamanda akşam etütleri ve hafta sonu  destekleme etüt programıyla hayalini kurdukları üniversite hedefi, havacılık alanında kariyer fırsatı ve istedikleri her mesleğe adım atabilme şansına sahip olabilirler.

 

 

Disiplin ve Sevgi Bir Arada

Disiplin hayatımızın her alanında bizi mutluluğa taşıyacak olmazsa olmaz kavramlardan biridir. Öğrencilerimiz okula girdikleri andan itibaren havacı üniformasıyla sabah içtimasında hazır bulunur. Saygıyı, sevgiyi, en önemli değerlerimizi ve havacılık disiplinini 4 yıl boyunca yaşamında içselleştirir.

 

Aynı zamanda velisi, öğrencisi, idaresi, öğretmeniyle kocaman bir aile olmanın güzelliğini;  saygı ve sevginin varlığını kapıdan içeriye girdiğiniz andan itibaren hissedebilirsiniz.

 

 

Alanında Uzman Kadro

Geleceğimiz olan değerli  öğrencilerimizin  eğitimi konusunda titiz olmayı en az ailelerimiz kadar önemsiyoruz.

 

Aynı zamanda meslek ve kültür dersi öğretmenlerini alanında uzman, deneyimli kişilerden seçmektedir..

 

 

Her Öğrenciye  Devlet Desteği  İmkanı

Mesleki bilgi ve beceri ekonomik başarının temelidir. Ülkelerin iktisadi ve sosyal kalkınmasında önemli rol oynayan meslekî ve teknik eğitimde, öğrencilerimize ilgi, yetenek ve mizaç­ları doğrultusunda mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri, tutum, tavır ve meslek ahlakını kazandırmak son derece önemlidir. Meslekî ve teknik eğitimde sektörün iş gücü ihtiyacına cevap verebilecek niteliğe sahip, gelişen teknolojiye uyum sağla­yabilen, planlama ve karar alma süreçlerine uyumlanabilecek 2023 Eğitim Vizyonu çerçevesinde  okulumuzda eğitim gören her öğrencimize OSB Dışı Devlet desteği verilmektedir.

 

 

Güçlü Rehberlik ve Psikolojik Danışma

Lise dönemi, öğrencilerimizin ergenlik döneminde olduğu ve  hayatı en çok sorgulağı dönemdir. Alanında uzman psikolojik danışman öğretmenlerimizin desteğiyle, öğrencilerimize  yaşam ve kariyer yolculuğunda fiziksel duygusal sosyal ve kişisel ihtiyaçları doğrultusunda rehberlik programları geliştirilir ve uygulanır. Rehberlik programlarında öğrencilerimizin özgüvenlerini, temel sosyal becerilerini ,sorun çözme becerilerini, kendisini ve çevresini tanıyarak uyumlu ve mutlu bir yaşam sürmesini destekleyici bireysel ve grup çalışmaları yapılır. Kabiliyetlerine göre akademik ve mesleki olarak yönlendirme yapılır.

 

Rehberlik ve psikolojik danışmanlık süreci içinde öğrenci ve velilerimizin gizlilik, güven ve kişilik haklarına saygı gösterilerek her  konuda sağlıklı karar verebilmelerine yardımcı olunur.

 

 

Kişisel Gelişim Desteğiyle AR-GE Çalışmalarına Destek ; Sanat Spor Aktiviteleri

Öğrencilerimizin sağlıklı şekilde akademik gelişimlerinin sağlanması, sanat, spor ve kültürel alanlarda alacakları yenilikçi eğitim programları ile mümkündür. Bu doğrultuda sanat, spor ve kültür alanlarından en az birine yönlendirilmesi, bilime olan ilgi ve meraklarını keşfetmelerine sebep olacaktır. Hayallerini gerçekleştirecek gücü ve motivasyonu onlara hissettirmek amacıyla maddi manevi destek ,teknoloji, bilim adına düzenlenen programların kesintisiz katılımı ve takibi tarafımızdan  özveriyle yapılmaktadır.

 

 

Hayat Becerisi Kazandırmak Amaçlı Simülatör , Mesleki Atölye ve Laboratuvarlarda Uygulamalı Öğrenme Şansı

Eğitimin bir bütünsellik içinde gerçekleştirilmesi ,öğrencilerimizin hayat becerisi kazanmaları ve disiplinler arası çalışmalar yapabilmelerine olanak sağlayabilmek adına Simülatör uçuş eğitimi, gerçek uçak üzerinde ve gerçek uçak parçaları ile tam donanımlı atölye ve laboratuvarlarımızda pratik ve uygulamalı eğitim yapma imkanları vardır.

 

 

Kariyer Günleri, Mesleki Teknik Geziler ve  Sosyal Etkinlikler

Günümüz şartlarında istediğimiz kadar iyi bir üniversiteden iyi şartlarda mezun olalım, duygusal zekamızı geliştirmemiz gereken bir dönemdeyiz.  Duygusal zekâ, duygularınızı anlama ve yönetme kapasitesidir. Duygusal zekâya ilişkin beceriler kişisel farkındalık, kişisel denetim, motivasyon, empati ve sosyal beceri yeteneğidir.

 

Öğrencilerimizin 9.sınıftan başlayarak iletişim becerilerini güçlendirebilecekleri,  kendilerini ifade edebilecekleri, karşılıklı iletişim kurabilecekleri ortamları oluşturarak onların sosyal yönlerini kuvvetlendirmelerini sağlayacak, sadece ,diplomanın yeterli olmadığı günümüzde onları kendilerine güvenen ,mutlu hissedecekleri  ve güçlü iletişim becerilerine sahip birer birey olmaları bizlerin asli görevidir.

Haziran – 2021

432

AMP Uçak Bakım Alanı Gövde Motor Dalı

96

ATP Uçak Bakım Alanı Gövde Motor Dalı

3948

Metrekare Kapalı Alan

1858

Metrekare Açık Alan

18

Adet Sınıf

5

Adet Atölye

1

Adet Kapalı Spor Salonu

1

Adet Fizik - Kimya - Biyoloji Laboratuvarı

1

Adet Konferans Salonu

24

Deneyimli İdareci ve Öğretmen

Rehberlik Birimi Çalışmaları

Data Koleji bünyesindeki tüm liselerimizde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin içinde bulundukları ergenlik dönemlerinin getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişimlerin yanısıra, yaş ve sosyal ilişkileriyle ilgili sorunlarına yönelik danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin okul akademik başarıları da titizlikle takip edilmektedir. Bu takip sürecinde veli, rehberlik birimi iş birliği ile gizlilik ilkesi çerçevesinde çözümler üretilir.

Temel İlkeler

 • Öğrenci odaklı yaklaşım
 • Gizlilk
 • Bütüncül yaklaşım
 • Gönüllülük
 • İnsana ve bireysel farklılıklara saygı

PDR Birimi

 • Öğrencilerin kendisini tanıması
 • Okul içi ve okul dışı eğitim olanaklarını kavramasına
 • Problem çözme becerisi geliştirmesine
 • Doğru kararlar verebilmesine
 • Çevresiyle olumlu ilişkiler kurabilmesi için gerekli tutum ve becerileri kazanabilmesine
 • Verimli Ders Çalışma Kılavuzu
 • Madde ve Teknoloji Bağımlılığı Semineri

Verimli Ders Çalışma

 • Sorumluluk alma
 • Hedef belirleme
 • Zaman yönetimi

Mesleki Rehberlik

 • Üniversite tercih danışmanlığı
 • Kendini tanıma envanteri

Akademik Gelişim Çalışmaları

 • Başarılı veya başarısız olunan derslerin değerlendirilmesi. Başarısızlık sebeplerinin tespit edilerek ortadan kaldırılması.
 • Yapılan ölçme değerlendirme çalışmaları sonuçlarının öğrenci odaklı değerlendirilmesi, gelişim sürecinin öğrenci ve veliyle müzakere edilmesi.