Danışmanlık Sistemi

Yılda üç defa, velilerimiz ile genel değerlendirme toplantıları yapılır.

Velilerimiz, veli toplantılarının dışında da ihtiyaç duyduklarında, randevu alarak yöneticilerimizle, rehberlik ve psikolojik danışman öğretmenleriyle ve çocuğunun derslerine giren öğretmenleriyle, bire bir görüşmeler yapabilirler.

Gerektiği durumlarda, akademik danışmanlarımız, eğitim uzmanlarımız ve sınıf öğretmenleriyle birlikte, bireysel veli görüşmeleri düzenlenir. Öğrencimizin gelişimi ve eğitimi ile ilgili görüşler, bu görüşmede paylaşılır.

Velilerimize, alanında uzman akademisyenlerin katılımı ile yıl boyunca aile eğitimleri, seminerler ve paneller düzenlenir.

PDR Birimi ve öğretmenlerimiz; öğrencilerimizin akademik ve davranışsal gelişimini yakından takip etmekte, okul içi tutum ve davranışlarını izleyip olumluları pekiştirecek , olumsuzlar için de çözüm olacak stratejileri bulup konsültasyon içinde uygulamaktadırlar.

Danışmanlık Sistemi;

Okul içindeki kılık, kıyafet, saç tuvaleti gibi konularda uyumu sağlamada etkili olur.

Öğrencisinin devam – devamsızlığını izler.

Ders başarılarını takip eder. Gereken önlemlerin zamanında alınmasında yardımcı olur.

Kişisel problemlerinin çözümünde yardımcı olur.

Öğrencisinin motivasyonunu arttırıcı iletişimi kurar.

Öğrenci ile haftada bir kez veya ihtiyaç duydukça görüşür.

Veli ile ayda bir kez ve ihtiyaç duydukça görüşür.

Üst basamak eğitime hazırlanırken öğrencisinin karşılaşacağı her soru ve soruna çözüm arar.