Toplumsal yaşantımızın temel yapısını oluşturan; yardımlaşma, dürüstlük, sorumluluk, sevgi, saygı, hoşgörü, barış, özgüven vb. gibi kazanımları insanlarımıza kazandırmak amacıyla yapılan çalışmalara değerler eğitimi çalışmaları denir. Değerler eğitiminin içerdiği sosyal ve ahlaki değerler, öğrencilerin doğru davranışlar sergileyerek, toplumda uyum, hoşgörü ve saygı ortamının oluşmasına yardımcı olur. Bunun yanı sıra, bu değerlerin öğretilmesi, gelecek nesillerin daha çağdaş ve demokratik bir anlayışa sahip olmasını sağlar. Değerler eğitimi ailede başlar, sosyal çevre ve eğitim kurumlarıyla birlikte şekillenerek gelişmeye devam eder.

Okulumuzda değerler eğitimi kapsamında faaliyetler düzenlenmekte, öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunacak çalışmalar yakından takip edilmekte ve uygulanmaktadır.