Okullarımızda ‘’İnsani değerleri bilen ve bu değerlere sahip bireyler oluşturmak’’ anlayışı ile toplumu oluşturan bireylerin yaşam içerisindeki davranışlarını gözden geçiren, insanlara olumlu yönde katkı sağlayan ve daha güzel, yaşanılabilir bir gelecek için insanda bulunması gereken evrensel değerlerin insanlara kazandırılmasına yönelik çalışmalar temel esaslarımızdandır.