Endüstriyel Bakım Onarım

Elektrik-Elektronik teknolojisi alanı bugün diğer tüm alanları geliştiren, temel ve üretken bir sanayiye dönüşmüş durumdadır.

 

Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

 

Türk elektrik-elektronik sanayinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir
İhracat ve iç talepteki canlanmaya bağlı olarak üretimini hızla artıran sektörde, başta dayanıklı tüketim mallarında elektronik cihaz ve beyaz eşya olmak üzere, savunma sanayi, bağlantı parçalı iletkenler, elektrik dağıtım ve kontrol panoları gibi ürünlerde, kurulu kapasite ve kapasite kullanım oranları sürekli artmaktadır.

 

Gelişmiş ülkelere bakıldığında elektrik elektronik sektörünün gelişmesi ile mevcut durumlarına ulaşmışlardır. Türk elektrik-elektronik sanayi, yakın bir gelecekte Türkiye pazarını da aşarak, kaliteli Türk ürünlerini, başta Amerika olmak üzere tüm dünya pazarlarında tüketicinin hizmetine sunabilecek yetenek, deneyim, girişkenlik ve azme sahiptir. Küresel pazarda lider olabilmek, ancak gelişmiş bir elektrik-elektronik sanayi ile mümkündür.

 

Okulumuz “ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM” programı çerçevesinde eleman yetiştirmektedir. Bu program çerçevesinde yetişen elemanlar Elektrik-elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişilerdir.

Endüstriyel Bakım Onarım Elemanı Tanımı

Elektrik-elektronik alanında, fabrika, atölye vb. işletmelerdeki sistemlerin bakım ve onarımı ile ilgili işleri, kendi başına belirli bir süre içerisinde yapma bilgi ve becerisine sahip nitelikli kişidir.

Görevleri

DC ve AC devre çözümlerini yapmak

Analog devre elemanlarını seçmek

Lojik devreleri tasarlamak ve kurmak

Dâhilî ve haricî tesisatın bakım ve onarımını yapmak

Hassas lehimleme ve güç kaynağı işlemlerini yapmak

Bilgisayar ortamındaki işlemleri yapmak

Elektronik sistemlerin arızasını tespit etmek

Sistemlerin arızalarını gidermek

Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerini kullanmak

Elektrik makineleri ve kontrol sistemlerinin arızalarını gidermek

Dijital elektronik devreleri kurmak

Mikrodenetleyici ile devre dizayn edip sistemi çalıştırmak

İş Yeri Açma Belgesi

Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilmektedir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin tamamı ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını yerine getiren iş yeri açma belgesini alarak mezun olmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Meslekte istihdam olanakları, teknolojik gelişmeleri izleyebilme ile doğrudan orantılıdır. Meslekte yetişmiş eleman sıkıntısı olduğu gözlenmektedir. Endüstriyel bakım onarım elemanının, İş bulma imkânları oldukça fazladır.

 • Kamu yada özel sektöre ait kurum ve kuruluşların elektrikle ilgili birimlerinde,
 • Elektrik santrallerinde,
 • Fabrikalarda,
 • Şantiyelerde,
 • Güç elektroniği, PLC yazılım ve uygulamaları,
 • Ölçüm/kontrol sensör sistemleri onarımı,
 • Eektronik AC, DC sürücü (driver) üniteleri onarımı,
 • Otomasyon sistemleri bakımı,
 • Elektronik kart onarımı,
 • Endüstriyel ağlar,
 • Enstrümantasyon ve elektromekanik gibi alanlarda istihdam edilmektedirler.

Eğitim İmkanları

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda başarılı olanlar, lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Sınavsız yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Mezunlarının Tercih Yapabileceği Ön Lisans Bölümleri

 

Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi TYT

Biyomedikal Cihaz Teknolojisi TYT

Dijital Fabrika Teknolojileri TYT

Elektrik TYT

Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı TYT

Elektrikli Cihaz Teknolojisi TYT

Elektronik Haberleşme Teknolojisi TYT

Elektronik Teknolojisi TYT

Enerji Tesisleri İşletmeciliği TYT

Grafik Tasarımı TYT

Hibrid ve Elektrikli Taşıtlar Teknolojisi TYT

İnsansız Hava Aracı Teknolojisi ve Operatörlüğü TYT

İş Sağlığı ve Güvenliği TYT

Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi TYT

Mekatronik TYT

Mobil Teknolojileri TYT

Nükleer Teknoloji ve Radyasyon Güvenliği TYT

Otomotiv Teknolojisi TYT

Radyo ve Televizyon Teknolojisi TYT

Raylı Sistemler Elektrik ve Elektronik TYT

Sahne Işık ve Ses Teknolojileri TYT

Uçak Teknolojisi TYT

 

Elektrik-Elektronik Teknolojisi Alanı Mezunlarının Tercih Yapabileceği Lisans Bölümleri

 

Adli Bilişim Mühendisliği

Bilgisayar Mühendisliği

Bilişim Sistemleri Mühendisliği

Biyomedikal Mühendisliği

Elektrik-Elektronik Mühendisliği

Endüstriyel Tasarım Mühendisliği

Enerji Sistemleri Mühendisliği

İmalat Mühendisliği

Mekatronik Mühendisliği

Meslek Elemanlarında Aranan Özellikler

Bu alandaki mesleklerde çalışacak kişilerin;

El ve gözlerini eş güdümlü kullanabilen

Şekil ve uzay ilişkilerini görebilen

Dikkatli ve sorumluluk sahibi

Makine ve malzeme ile çalışmaktan hoşlanan

Titiz ve özenli olarak çalışabilen

Ekip halinde çalışmaya yatkın

Soğukkanlı ve sabırlı çalışan

Matematik ve fen bilimleri ilgili konularda başarılı

Şekilleri doğru algılayabilen

Sayılar ve şekiller arasındaki ilişkileri çabuk algılayabilen

Teknoloji alanındaki yenilikleri takip eden kişiler olması gerekmektedir

Meslekte çalışacak kişilerin tüm duyu organları, işlevlerini tam olarak yerine getirmelidir. El becerisine dayalı bir meslek alanı olduğundan, el ve parmaklarını ustalıkla kullanabilmelidir. Ayrıca titizlik ve özen isteyen bir çalışma gerektirdiğinden kişinin sabırlı, dikkatli ve tedbirli olması gerekir.

Mekanik konulara ilgili ve yetenekli, teknik resim çizme ve okuma becerisi gelişmiş, alet ve makinelerle uğraşmaktan hoşlanan, sesleri ayırt edebilme yeteneğine sahip, ince ayrıntıları algılayabilen, ekip çalışmasına yatkın, sorumluluk duygusu gelişmiş, fen bilimleri, matematik, bilgisayar ve yabancı dil bilgisine sahip kişiler olması gerekir.

Bunların yanında, otomasyon sistemleri, endüstriyel bakım onarım, güvenlik sistemleri, görüntü ve ses sitemleri dallarını seçecek kişilerin devre tasarım yeteneği ve matematiksel konulara ilgi duyan kişiler olmaları gerekir. Elektrik tesisatları ve pano montörlüğü, elektromekanik taşıyıcılar ve yüksek gerilim dallarını seçeceklerin kapalı yer ve yükseklik fobisi olmayan, tırmanma ve uzanma gibi bedensel çalışmaları yapabilecek kadar güçlü ve dayanıklı, sara ve benzeri hastalıkları bulunmayan kişiler olması gerekir.

Çalışma Ortamı ve Şartları

Endüstriyel üretim yapan, modern teknolojiye sahip atölye, fabrika ve laboratuvar ortamlarında çalışırlar. Genelde hareketli ve zevkli bir çalışma ortamları vardır. Sürekli problem çözme ve tasarım işlemleri ile karşılaşırlar. Motor kontrol üniteleri, endüstriyel ağlar, ölçüm/kontrol sensör sistemlerinin kurulumu, PLC tabanlı kontrol sistemlerinin kurulması ve programlamasının yapıldığı ya da komleks bir sistemin sürücü, PLC veya bir kontrol elemanı ile kumanda işlemlerinin yapıldığı işletmelerde çalışırlar. Görevleri diğer çalışanlarla iş birliğini gerektirir. Çalışma ortamı bol ışıklı, sıcak ya da soğuk, gürültülü, kirli olabilir. Çalışırken elektrik çarpması ya da başka tehlikelere maruz kalınabilir. Endüstriyel otomasyon teknisyenleri çalışırken meslektaşlarıyla, işçilerle, makine mühendisleri, elektrik mühendisleri, elektronik mühendisleri, sistem mühendisleri ve kontrol mühendisleri ile iletişim hâlindedir.

Alan Dersleri

Öğrencilerimiz 9. Sınıftan itibaren temel dersleri görerek okudukları meslek alanlarına giriş yaparlar. 11 ve 12. Sınıflarda dal dersleri ile okumuş oldukları alan ile ilgili uzmanlaşmaya başlarlar.

 

Bölümümüzde okutulan dersler ve özellikleri;

Mesleki Gelişim;

Bu derste öğrencilerimiz; meslek ahlakı, ahilik değerleri, çevre ile etkileşim, şirket yönetimi ve  şirketi oluşturan temel unsurlar ile ilgili bilgi sahibi olurlar.

Teknik Resim;

Bu derste öğrencilerimiz; teknik resim çizim araçlarını etkili kullanmayı ve elektrik elektronik projeleri çizimi ve proje okuma becerilerini geliştirirler.

Elektrik Elektronik Ölçme;

Bu derste öğrencilerimiz el becerilerini geliştirme, temel elektrik elektronik devre tasarımı yapma ve devreler hakkında fikir yürütme becerilerini geliştirirler.

Elektrik Elektronik Esaslar

Bu derste öğrencilerimiz; elektrik akım-gerilim çeşitleri, elektrik akımı üretme yöntemleri, devre hesaplamaları yapmayı öğrenirler.

Bilgisayar Destekli Uygulamalar

Bu derste öğrenciler; bilgisayar ortamında devre tasarımı yapma bir devreyi bilgisayar programları aracılığıyla kurarak devre hakkında gerekli analizleri yaparak devrelerin tasarımı gerçekleştirirler.

Mikrokonrol Devreleri

Bu derste öğrenciler; mikroişlemci ve mikro denetleyici mimarisini öğrenerek, bu elemanlar ile ilgili program yazma ve yazdıkları programlara göre devreyi çalıştırma bir sistemi kontrol etme işlemlerini öğrenirler.

Elektrik Makinaları ve Kontrol Sistemleri

Bu derste öğrenciler; endüstriyel sistemlerde kullanılan cihazları, bu cihazları kontrol eden elemanları, bu elemanların çalışmalarını, endüstriyel bir sistem tasarımını yapma ve bu sistemi gerçekleştirme becerilerini edinirler.

 Endüstriyel Kontrol ve Arıza Analizi

Bu derste öğrenciler; elektrik-elektronik sistemlerde kullanılan sensörleri, bu sensörlerin kullanım alanlarını, bir sistemin analizini yaparak arıza tespiti yapabilmeyi öğrenirler.

Endüstriyel Kontrol Sistemleri

Bu derste öğrenciler; PLC leri tanıyarak bu elemanların, kullanım alanlarını, programlanmasını ve endüstriyel sistemleri PLC ile tasarlayıp gerçekleştirmeyi öğrenirler.

Endüstriyel Elektrik Sistemleri

Bu derste öğrenciler; yüksek akım elektrik tesisatlarının bakım ve onarımını yapmayı, endüstriyel sayaç bağlantılarını yapmayı, fabrika içi enerji dağıtım panoları kurmayı öğrenirler.

İşletmelerde Beceri Eğitimi

Öğrencilerimiz son sınıfa geldiklerinde haftanın 3 günü işletmelere giderek okulda gördükleri dersleri iş hayatlarında uygulamaya başlarlar. Öğrenciler son sınıfta işletmelere giderek iş hayatına başladıkları için asgari ücretin 1/3 ünden az olmayacak şekilde maaş almaya başlayarak kendi kazançlarını okul hayatı bitmeden elde etmiş olurlar. Beceri eğitimi sayesinde elde ettikleri deneyim sayesinde akademik olarak devam etmeyecek öğrencilerimiz iş bulma olasılıkları çok yüksek olur.