Uçak Gövde ve Motor Bakımı

Uçak Gövde Motor Bakım Bölümü, hava araçlarının yapı ve sistemlerinin detaylı bir şekilde öğrenildiği, aynı zamanda bu öğrenilen yapı ve sistemlerin muayene, bakım ve onarım gibi işlerin teorik derslerin temelinde uygulama eğitimler ile desteklendiği bir bölümdür.

Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümünü Neden DATA KOLEJİ’nde Okumalıyım?

DATA KOLEJİ ülkemiz havacılık otoritesi olan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından verilen “SHY-147 Onaylı Eğitim Kuruluşu” yetkisine sahip olması nedeniyle içeriği sivil havacılık otoritesi tarafından onaylanmış bir eğitim sunmakta ve mezun olduklarında buna bağlı deneyim süresi ve tercih edilebilirlik avantajı sunmaktadır. DATA KOLEJİ sahip olduğu yetki ile yetkili teknisyen olma gerekliliği olan modül sınavlarını da kendi bünyesinde yapabilmektedir. Öğrencilerimiz öğrenim süreçlerinde farklı bir yere gitmeden bu sınavlara da girebilmektedir.

Kolejimiz, yıllardır havacılığın birçok dalında eğitim veren bir kuruluş olmasının yanında havacılık kültürünü iyi bilen, sektör deneyimi yüksek eğitmenlerinin olması ile kişisel gelişim açısından öğrencilerimize katkı sağlamaktadır.

Eğitimlerin son yılında öğrencilerimize anlaşmalı havacılık ve savunma sanayi şirketlerinde tam zamanlı çalışmalarını sağlayarak, pratik temel eğitimlerini gerçek bakım ortamında gerçekleştirme imkânı sunulmaktadır. Bu eğitimin SHGM tarafından temel eğitim tecrübesi olarak kabul edilmesi nedeniyle Data Koleji mezunları yetkili teknisyen sıfatını kazanabilmek için yıl avantajı ile mezun olma şansını yakalamaktadır.

Uçak Gövde-Motor Programından Mezun Olan Öğrenciler Hangi Yeterliliklere Sahip Olurlar ?

Uçakların motor kısmını kontrol etmek.

Uçakların gövde onarım ve bakımını yapmak.

Uçakların motor onarım ve bakımını yapmak.

Arızalı parçaların tekrar kullanıma sunmak.

Arızalı parçaların servis dışı edilmesi işlemlerini yapmak.

Hat bakımı esnasında basit testler gerektiren aviyonik birimleri sökmek ve takmak.

Bakım çıkış sertifikasını düzenlemek.

Bakım ve onarım kataloglarını okumak.

İş Yeri Açma Belgesi

Teknik lise mezunları veya mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarının dört yıllık eğitim programlarından mezun olanlara, ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını taşıyan, mesleklerinde bağımsız İşyeri Açma Belgesi verilmektedir.

Okulumuzdan mezun olan öğrencilerimizin tamamı ustalık belgesinin yetki ve sorumluluklarını yerine getiren iş yeri açma belgesini alarak mezun olmaktadırlar.

İstihdam Olanakları

Sektör, havacılık ulaşımın gelişmesi ile uçak sayılarının artması sonucunda ortaya çıkan uçak bakımının öncesi ve sonrasında gerekli iş ve işlemlerin yürütülmesi amacıyla oluşturulmuş organizasyonun birimleri, kurum ve kuruluşların bütünü olarak tanımlanmaktadır. Ülkemizde havacılık sektörü, gerek ekonomik değer gerekse savunma sanayi içindeki yüksek payı nedeniyle önemli bir istihdam kaynağıdır.

 

  • Sivil uçak bakım merkezleri
  • Askeri hava ikmal bakım merkezler
  • Uçak fabrikaları
  • Özel havacılık şirketleri
  • Uluslararası ve ulusal bakım merkezleri
  • Kamu ve Özel Havacılık Bakım Onarım Merkezleri gibi alanlarda öğrencilerimiz iş olanağına sahiptirler.

Uçak Gövde-Motor Bakım Bölümünde Hangi Dersler Var?

Uçak Gövde Motor Bakım Bölümünde bir yılda üç dönem (Trimester) olmak üzere toplam 12 dönem ders verilmektedir. Bu bölümün ilk iki yılında temel uçak bilgisine yönelik Temel Elektrik ve Elektronik, Malzeme ve Donanım, Temel Aerodinamik, Teknik Resim, İnsan Faktörleri ve Havacılık Mevzuatı ve benzeri dersler verilirken devamında uygulama ve teorik derslerin bir arada yürütüldüğü, Uçak Yapı Sistemleri, Gaz Türbinli Motorlar, Pervane Teorisi, Uçak Bakım Pratikleri ve benzeri dersler verilmektedir. Son sınıflarında öğrencilerimiz anlaşmalı bakım onarım organizasyonlarında uçak üstünde çalışarak pratik eğitimlerini gerçekleştirmektedir.

Uçak Gövde – Motor Bakım Bölümünde Okumak İsteyenlerin Sahip Olması Gereken Özellikler Nelerdir?

Havacılığın yanı sıra fizik biliminin özellikle aerodinamik ve mekanik alanlarına meraklı olmak

Yoğun konsantrasyon gerektiren işlerden keyif almak

Detaycı olmak

Güvenliği ön planda tutmak

Takım çalışması ve işbirliğine yatkın olmak

Farklı çalışma saatlerine yatkın olmak

Şekil ilişkilerini görebilmek

El becerisine sahip olmak

Dikkatli ve titiz olmak

Sorumluluk sahibi olmak

Dikkatli ve titiz olmak

Ofis yerine daha çok sahada görev yapmayı sevmek gerekmektedir.

Eğitim İmkanları

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

Uçak Bakım alanında çalışacak meslek elemanları; sivil uçak bakım merkezleri, askerî hava ikmal bakım merkezleri, uçak fabrikaları gibi iş piyasasının ihtiyacına göre istihdam edilmektedir. Geniş bir iş ve çalışma alanı vardır.

İstanbul Sabiha Gökçen Havaalanı’nın 2008 yılında uluslararası Havacılık Bakım Onarım Merkezi (HABOM) olması ve sivil havacılıktaki gelişmeler; alanda istihdam imkânını artırmaktadır. Bununla beraber özel havacılık şirketleri kendi bakım merkezlerini ülkemizin çeşitli şehirlerinde kurmayı planlamaktadır.

Ayrıca kadınlar da bu mesleklerde eğitim alıp teknisyen olarak çalışabilmektedir.

 

 

Ön Lisans Bölümleri

Makine
Otomotiv Teknolojisi
Tarım Makineleri
Uçak Teknolojisi
Alternatif Enerji Kaynakları Teknolojisi
Biyomedikal Enerji Kaynakları Teknolojisi
Elektrik
Elektrik Enerjisi Üretim, İletim ve Dağıtımı
Elektrikli Cihaz Teknolojisi
Elektromekanik Taşıyıcılar
Elektronik Haberleşme Teknolojisi
Elektronik Teknolojisi
Enerji Tesisleri İşletmeciliği
Grafik Tasarımı
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi
Mekatronik
Mobil Teknolojileri
Otomotiv Teknolojisi
Radyo ve Televizyon Teknolojisi
Raylı Sistemler Elektrik Elektronik Teknolojisi
Sahne ve Gösteri Sanatları Teknolojisi
Uçak Teknolojisi

 

Lisans Bölümleri

Uçak Gövde-Motor
Uçak Gövde Motor Bakım
Uçak Elektrik-Elektronik
Enerji Sistemleri Mühendisliği
Makine Mühendisliği
Mekatronik Mühendisliği
Otomotiv Mühendisliği
Adli Bilişim Mühendisliği
Bilgisayar Mühendisliği
Bilişim Sistemleri Mühendisliği
Elektrik-Elektronik Mühendisliği