Mamak Kampüsü
Okullar, bir milletin geleceğine, o geleceği beli bükülmeden omuzlayacak nesiller yetiştiren mekânlardır. Bu itibarla, sınıflar bir milletin ibadet mekânlarıdır demek abartılı bir ifade olmasa gerektir. Okullar, “eğitim” ve “öğretim” olmak üzere iki rol icra ederler.
Eğitim, bir milletin nesillerini yine o milletin değerleri noktasında eğmek ve eğitmektir. Yani nesillerde millî refleks oluşturmaktır. Maalesef uzun bir süredir, okullarımızın bu fonksiyonu ihmal edilerek ikinci plâna itilmiştir. Data Eğitim Kurumları olarak, farklı yönlerimizden birisi bu noktada ortaya çıkar. Biz, madde ve manayı bir kuşun iki kanadı gibi düşünüyoruz.
Kuş bir kanatla uçamaz. Bu yüzden, nesillerimizin maddede terakki etmesine hizmet ederken; onların dünden kopmadan, milletinin değerleri ile mücehhez nesiller olarak geleceğe yürümesine hizmeti bir vazife olarak görüyoruz. “Meslek Lisesi Memleket Meselesi” parolası ile yola çıktığımız için meslekî eğitim alanında eğitim veren bir kurumuz ve bu yüzden okulumuzun üçüncü bir boyutu karşımıza çıkmaktadır: “Meslekî Uygulama Faaliyeti.” Yani “Beceri Eğitimi.” Öğrencilerimiz, alan ve dalları ile ilgili olarak aldıkları teorik bilgileri, beceri eğitim alanlarında ve tam donanımlı okul atölyelerinde uygulamaya dönüştürme yetisini kazanarak mezun olmaktadırlar.
Data Eğitim Kurumları olarak, “insanı yaşat ki devlet yaşasın” düsturuna yürekten inanıyor ve bize emanet edilen öğrencilerimize bu düsturdan hareketle imkânlar sunmayı bir görev ve sorumluluk olarak değerlendiriyoruz.
Üstün ŞENGÜL
Mamak Kampüsü Müdürü

Özel Data Koleji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Alanında Uzman Eğitim Kadrosu ile Ankara İli Mamak İlçesinde 2019-2020 Eğitim Öğretim Yılında Kurulmuştur.

“Eğitimde Gönüllülük” düsturuyla hareket etmekte olan okulumuz, öğrencilerimiz için Devlet Destekli olarak Uygulamalı Mesleki Eğitim, Mesleki Yabancı Dil Eğitimi, Atölyelerde Üretim Bandı, Bireysel Etüt Sistemi, M.T.O.K Sistemi gibi ayrıcalıklarıyla eğitim vermekte olup, Staj ve İstihdam Garantisi vermektedir.

KAMPÜSÜMÜZDE TÜM ALANLARIN GELİŞTİRİCİSİ OLAN ELEKTRİK – ELEKTRONİK ALANINDA EĞİTİM VERİLMEKTEDİR.

OKULUMUZUN SAYISAL VERİLERİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ ALANI - ENDÜSTRİYEL BAKIM ONARIM DALI
360
KAPALI ALAN BÜYÜKLÜĞÜ
3255 metrekare
AÇIK ALAN BÜYÜKLÜĞÜ
565 metrekare
SINIF SAYISI
15
ATÖLYE SAYISI
9
KAPALI SPOR SALONU
1
FİZİK-KİMYA-BİYOLOJİ LABORATUVARI
1
KONFERANS SALONU
1
İDARECİ VE ÖĞRETMENLER
24

 Alan, bugün kendi tasarım ve teknolojilerini geliştirecek güce ulaşmıştır. Elektrik-Elektronik alanı birçok alanı etkilerken, ekonomiye kendi üretimi, ihracatı ve istihdamıyla yaptığı birinci derece katkının yanında, diğer sektörlere olan etkileriyle ikinci derece katkılarda da bulunmaktadır. Bu alandaki teknoloji değişimleri ve kalite artışlarının, sektör ürünlerini girdi olarak kullanan birçok alanda kalitenin artmasına olumlu etkide bulunacağı anlamına gelmektedir.

 

     Türk elektrik-elektronik sanayinin Türkiye ekonomisi içerisindeki payı her geçen gün artmaktadır. Sektörün sürekli gelişiyor ve kendini yeniliyor olması, dünya teknolojilerine uyum sağlamada ve yeni teknolojileri benimsemede gösterdiği çabukluk, sektörün parlak geleceğine işaret etmektedir.

 

     Gelişmiş ülkelere bakıldığında elektrik elektronik sektörünün gelişmesi ile mevcut durumlarına ulaştıkları görülmektedir. Türk elektrik-elektronik sanayi, yakın bir gelecekte Türkiye pazarını da aşarak, kaliteli Türk ürünlerini, başta Amerika olmak üzere tüm dünya pazarlarında tüketicinin hizmetine sunabilecek yetenek, deneyim, girişkenlik ve azme sahiptir. Küresel pazarda lider olabilmek, ancak gelişmiş bir elektrik-elektronik sanayi ile mümkündür.

Elektrik – Elektronik Teknolojisi Alanı
Endüstriyel Bakım ve Onarım Dalı