Mesleki Eğilim ve Kariyer Planlama

İNSAN HAYATINI ETKLEYEN BÜYÜK TAŞLARDAN EN ÖNEMLİSİ; MESLEK SEÇİMİ

Mesleki rehberlik, bireylerin kendilerini ve meslekleri tanımaları ve kendi özelliklerine uygun olan mesleği seçmeleri, seçtikleri mesleğe hazırlanmaları ve mesleki yönden gelişmeleri amacıyla yapılan profesyonel yardım hizmetleridir.

Bu konuda hazırlanacak dokümanlar ve yapılan-yapılacak seminer konuları aşağıda sıralanmıştır;

“İŞ” insanı hayata bağlayan en önemli bağlardan biridir.

İş ve meslek, bireyin varoluşunun anlamını yakalamasını sağlar.

Özsaygı ve öz güvenin temelinde bir meslek sahibi olmak çok önemli bir yer tutar.

İnsan içinde bulunduğu dünyaya ve topluma üreterek katkı yaptıkça kendisini daha değerli ve önemli hisseder.

Bir mesleğe yönelme, bireyin diğer kararlarını da etkiler. Eş seçimi, yaşanılacak bir yer seçimi, toplumsal çevrenin oluşması meslek seçiminden etkilenir.

İnsan; hayatın uzun bir bölümünü mesleğe hazırlanarak ve onu icra ederek geçirir.

Doğru mesleğe karar verme, toplumun gelişmesine de katkı sağlamak açısından önem arz eder.

Tüm bu aşamaları ve insan hayatında çok önemli bir yere sahip olan Mesleki Rehberlik alanında Data Kolejleri olarak ‘’ “Benim Geleceğim Benim Kariyerim” etkinliği ile birçok meslek grubunun önde gelen isimlerini ve mesleklerini tanıtmak üzere okulumuza davet ederek bu alanda aktif bir rol oynamaktayız.

 

Kariyer Planlama

 

Günümüzde bireyi bir meslek seçimine hazırlamak çok yönlü bir dizi planla gerçekleşmektedir. Kariyer planlama çocuklukta başlayıp yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Dolayısıyla kişisel gelişimi, sosyal uyumu ve gelecek refahını geliştirecek olan kariyer planlama ergenler için en temel gelişimsel görevlerden biridir. Kariyer planlama sürecinin en temel basamağı bireyin bir kariyer seçmesi gereğinin farkında olmasıdır. Yurt dışında ve Türkiye’de yapılan araştırmalarda kariyer planlama sürecinde ergenlerin ve üniversite öğrencilerinin kararsızlık ve karar verme güçlükleri yaşadıkları belirlenmiştir. (Akkoç, 2012; Amir ve Gati).

Bütün bu araştırmaları ve yapılan çalışmaları göz önünde bulundurarak Data Kolejleri bünyesinde öğrencilerimizin meslek seçimi ve kariyer planlamasındaki çatışmaları giderecek programlarımız, uygulamalarımız, alan tarihleri ve tanıtımları yıl boyunca yapılmaktadır.