Mesleki Rehberlik

Mesleki rehberlik, kişinin kendi ilgi, yetenek ve becerilerini baz alarak meslekleri tanımasında ve meslek seçimleri konusunda yol gösterici profesyonel bir süreçtir.

 

 

Mesleki rehberlik tahmin edilenin aksine okul öncesi döneme kadar dayanmaktadır. O dönemler daha duygusal yaklaşımlar gözlenmektedir. Ancak meslek seçimi duygusal olduğu kadar gerçekçi temellere de dayandırılmalıdır. Meslek seçimi yapılırken ilgi ve yeteneklerin yanı sıra toplumun insan gücü ve istihdam imkanları da göz önüne alınmalıdır. Geçmişten gelen ve kalıplaşmış bazı mesleklerin öğrencilere dayatılması o alanlarda yığılmalara sebep olmaktadır. Ancak kişi mesleki doyum yaşamak için başarılı ve mutlu olabileceği bir mesleği tercih etmelidir (Kuzgun, 2016).

 

 

Meslek seçimi hayattaki çizgimizi belirlemede de etkilidir dersek yanlış olmaz. Örneğin kişinin tercih ettiği meslek başarılı olabileceği bir meslek olmalıdır. Bunun yanı sıra yine mesleğimiz hayatımızın diğer yönlerinde de etkili olur. Örneğin kuracağımız aile, içinde bulunacağımız sosyal çevre gibi…

 

 

Bütün bunları göz önüne alarak Data Koleji Ailesi olarak öğrenci kayıtlarımızda öncelikle aday öğrencilerimizin ilgi ve yeteneklerinin okulumuzdaki meslek alanlarıyla pozitif korelasyon içinde olduğunu tespit edebilmek adına okul Pdr Servisi aracılığı ile ön görüşme gerçekleştiriyoruz. Okulumuza kayıt olan öğrencilerimizin süreç içinde atölye çalışmalarını takip ediyor, öğrencinin sosyal ve duygusal durumunu gözlemliyoruz. İş ve meslek etiği, üst öğrenim kurumları hakkında seminerler düzenliyoruz. Yine öğrencilerin içinde bulunduğu alanlar baz alınarak ilgili iş yerleri gezileri, meslek konferansları gerçekleştiriyoruz. Dal seçiminden sonra öğrencilere staj imkanları konusunda destek oluyoruz.

 

 

Merkezi sınavlar sürecinde öğrencilerimizin öncelikle ilgili meslek alanındaki bölümleri ve üniversiteleri tanımasını sağlıyoruz. Farklı alanlara yönelen öğrencilerimize ilgili tanıtım ve süreç konusunda müşavirlik yapıyoruz.

Kariyer Planlama

Kariyer planlama yaşam boyu devam eden bir süreçtir. Geleneksel modellerde tek tip tercihler söz konusu iken günümüzde kişilerin kariyer planlama süreçlerinde birden fazla iş ve meslek alanına geçiş yaptığı gözlenmektedir.