Mesleki Sosyal Kulüpler

Öğrencide güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeye, yeni ilgi alanları oluşturmaya ve beceriler kazandırmaya yönelik bilimsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin yanı sıra okullarımızda mesleki kulüplerin var oluşu öğrencilerimize teknik anlamda beceri katmaktadır.