Ölçme ve Değerlendirme Birimi

2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

 

ÖZEL DATA KOLEJİ OVACIK MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME BİRİMİNİN İLKELERİ VE GÖREVLERİ

Ölçme ve değerlendirme biriminin eğitim- öğretime bakışı ve ilkeleri doğrultusunda, eğitim- öğretim programlarını planlama, geliştirme ve uygulama sürecinin çeşitli aşamalarında alınacak kararlara temel olacak verileri toplama ve değerlendirme amacıyla çalışmalarını yürütür.

Eğitim- öğretim sürecinin farklı aşamalarında öğrencilerin bildiklerini, anladıklarını ve neler yapabileceklerini belirleyerek farklılaştırılmış eğitim yöntemleriyle öğretmen ve öğrencinin yeni hedefler belirlemesine ve uygulamasına yardımcı olur. Yapılan değerlendirmelerin akabinde elde edilen sonuçlar ve hazırlanan raporlar, öğrenci, öğretmen ve veliye geri bildirim sağlar. Öğretmenler ve okul idaresinin katılımı ile öğretim programlarının düzenli olarak değerlendirilmesi, programların zaman içinde iyileştirilmesine katkıda bulunur.

Ölçme ve Değerlendirme Bölümü
Ölçme ve Değerlendirme Bölümünün İlkeleri
Ölçme ve Değerlendirme Bölümünün Çalışmaları