Ölçme ve Değerlendirme Bölümü

• Ölçme ve değerlendirme verilerinin doğru kullanılmasını, ortak tutum ve uygulamalar geliştirilmesini sağlar.

• Öğrenci dosyalarına ve karnesine yansıyan ders etkinliklerine katılım ve performans görevi puanlarının tüm öğretmenler tarafından objektif olarak belirlenebilmesi için ortak kriterler belirler.

• Ölçme araçlarının öğretmenler tarafından geliştirilmesine ve çeşitlendirilmesine destek olur.

• Sınavlarda ve ders içi çalışmalarda kullanılan soruların türlerini, zorluk düzeylerini çeşitlendirir.

• Nitelikli orijinal sorular biriktirerek kuruma özgü soru bankası oluşturur.

• Teknolojiden yararlanarak analizler yoluyla öğretim sonuçlarını değerlendirip öğretim programlarının verimliliği hakkında geri bildirim sağlar.

• Ölçme ve değerlendirme alanındaki yenilikleri takip ederek öğretmenlerin ihtiyaç duydukları ölçme ve değerlendirme konu başlıklarında hizmet içi eğitim çalışmaları düzenler.

• Öğretmenlerin tüm ölçme ve değerlendirme faaliyetlerine danışmanlık yapar.