Ölçme ve Değerlendirme Bölümünün Çalışmaları

• MEB Yönetmeliği’nde belirtilen “Puan, Notla Değerlendirme” sürecinde kullanılan sınav, proje ve öğrenci performansını belirlemeye yönelik çalışmaların (Ders ve Etkinliklere Katılım Puanı ve Performans Görevi Puanı) tüm okul genelinde ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda hazırlanması için bölüm ve zümrelerle geliştirme çalışmaları yapılır.

• Tüm sınıf seviyelerinde, ders ve etkinliklere katılım puanının hesaplanmasında kuruma özgü ortak ana kriterlerin belirlenmesi ve puanların bu doğrultuda verilmesi sağlanır.

• Tüm sınıf seviyelerinde, Proje, Performans Görevi, Dereceli Puanlama Anahtarı (Rubric) ile Portfolyo hazırlık ve uygulama çalışmalarının ölçme ilke ve teknikleri doğrultusunda tüm okulda ortak bir sistem halinde yürütülmesi için bilimsel destek sağlanır.

• Sınavların uygulanmasından sonra test ve madde analizleri yapılır. Analiz sonuçlarını ilgili kişilerle paylaşır ve yorumlanmasında rehberlik eder.

• Kurum öğretmenleri tarafından yazılan sorularla Data Kolejine ait Soru Bankası oluşturma ve geliştirme çalışmaları yürütülür.

• Öğretmenlerin ihtiyaç duydukları ölçme ve değerlendirme konuları için hizmet içi eğitim çalışmaları hazırlar.