Kampüslerimizde PDR Çalışmaları

Data Kolejleri bünyesindeki tüm liselerimizde, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Birimi olarak öğrencilerimizin içinde bulundukları ergenlik dönemlerinin getirdiği fizyolojik ve psikolojik değişimlerin yanı sıra, yaş ve sosyal ilişkileriyle ilgili sorunlarına yönelik danışmanlık yapılmaktadır. Ayrıca, öğrencilerimizin okul akademik başarıları da titizlikle takip edilmektedir. Bu takip sürecinde veli, öğretmen ve okul psikolojik danışmanı iş birliği ile gizlilik ilkesi çerçevesinde çözümler üretilir.

Data Kolejlerinde öğrenci gelişimi iki aşamada ele alınmaktadır;

 

  • 9, 10 ve 11. Sınıfta temel akademik eğitimin yanında mesleki beceri, değerler eğitimi, kültür, sanat etkinlikleri ve kulüp çalışmaları ile öğretim desteklenir.
  • M.T.O.K mezunu olmanın üniversiteye giriş aşamasındaki öncelikleri üzerinde ısrarla durulurken etüt programlarımız ile öğrencilerimizin üniversitelerdeki Teknoloji Fakültelerini kazanabilmelerine destek sağlanmaktadır.

PDR biriminin hedefi; öğrencinin kendi gücüne inanarak motivasyonunu sağlamak, özgün değer sistemlerini oluşturmalarına yardımcı olmak ve sahip oldukları potansiyelleri kullanarak akademik başarılarını arttırmalarını sağlamaktır.

 

Data Kolejlerinde rehber öğretmenler “Öğrenci Koçu” mantığıyla görev yaparlar. Bu amaçla da her öğrenci ile mutlaka 7 – 10 gün aralıklarla bireysel görüşme yapılır. Bireysel görüşmeler dışında her 15 günde bir grup rehberliği yapılır.

 

Misyonumuz; her öğrencinin ihtiyaç hissetmeden önce, rehberlik birimini tanıması ve rehber öğretmen vasıtasıyla gelişimsel ve akademik sürecinin tam olarak desteklenmesidir.

Data Kolejlerinde PDR birimi; yıl içerisinde veli ve öğrencilerine yönelik bilgilendirici ve psikolojik tabanlı dokümanlar hazırlar ve ihtiyaç duydukları alanlarda seminerler düzenler.

Bu konuda hazırlanacak dokümanlar ve yapılan-yapılacak seminer konuları aşağıda sıralanmıştır;

Aile Rehberliği Kılavuzu

Taban Puan Kitapçığı

Sistem Kılavuzu

Aile İçi İletişim Semineri

Özgüven ve Başarı Kılavuzu

Doğru Akran İletişimi Semineri

Verimli Ders Çalışma Kılavuzu

Madde ve Teknoloji Bağımlılığı Semineri

Meslek Tanıtım Kılavuzu

Sınav Başarısında Ailenin Rolü Semineri

Sınav Başarısında Ailenin Rolü Semineri