Uçak Bakım Alanı

Küresel ekonominin lokomotifi, dinamik, rekabetin yoğun olduğu ve değişimlerin sıkça yaşandığı, pahalı ve kapsamlı yatırımlar gerektiren Sivil Havacılık sektörü dünyada ve Türkiye’de olağanüstü bir şekilde büyümeye devam ederken, sektörün eleman ihtiyacı da artmaktadır. Rekabetin yoğunlaştığı havacılık sektöründe çabuk karar verebilen, kavramsal düşünebilen ve aynı zamanda operasyonel düzeydeki faaliyetlere hâkim bireylere ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın karşılanmasına yönelik olarak Sivil Havacılık Alanı Yer Hizmetleri Programı hazırlanarak eğitimli bireyler yetiştirmek amaçlanmıştır.

Meslek lisesinden sonra “Yükseköğretim Kurumları Sınavında” (YKS) başarılı olanlar lisans programlarına ya da meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerine devam edebilirler. Mezun olan öğrencilerin ek puanları ile yerleşebilecekleri ön lisans programları da mevcuttur.

Neden Uçak Bakım Teknolojisi?

Hızla küreselleşmekte olan havacılık sektöründe rekabet büyük yoğunluk kazanmaktadır. Sanayileşmiş ülkeler havacılık sektörünün korunması ve rekabet gücünün geliştirilmesi için özel politikalar ve planlar üretip uygulamaktadırlar.

Dünyada havacılık sektörünün kurallarını belirleyen ABD’de Federal Aviation Authorities (FAA), Avrupa’da Joint Aviation Authorities (JAA) ve European Aviation Safety Agency (EASA), uluslararası sivil havacılığı düzenleyen International Civil Aviation Organization (ICAO) olmak üzere dört ana otorite vardır.

Ülkemiz 4 Nisan 2001 tarihinde JAA’nın tam üyesi olmuştur. Bu tam üyelikle; havacılık ile ilgili kuralların ve prosedürlerin standart duruma getirilmesi, üye ülkeler arasına uçak, uçak parçası ve bakım personeli alışverişinin kolaylaştırılması, sivil havacılık faaliyetlerinde en yüksek emniyet standartlarının geliştirilmesi sağlanmıştır. JAA/EASA kurallarının içerisinde, JAR–66/Part 66 uçak bakım teknisyeninin niteliklerini belirtmiştir. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü tarafından JAA/EASA 66 Dokümanları kapsamında güncelleştirilen Hava Aracı Bakım Personeli Lisans Yönetmeliği (SHY 66–01) yürürlüğe konulmuştur.

Tüm bu gelişmeler ve ülkemizin de havacılık alanındaki atılımları alanın önemini daha da arttırmakta mezuniyet sonrası iş bulma kapasitesini maksimuma taşımaktadır. İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü verilerine göre bu bölümden mezun olan öğrencilerin yüzde 99’u hemen meslek sahibi olmuştur.

Özel Data Koleji Uçak Bakım Alanı Teknolojisinin hangi programında eğitim vermektedir?

Okulumuz “Uçak Gövde-Motor” programı çerçevesinde eleman yetiştirmektedir.     Uçak gövde-motor programı, uçakların ve diğer hava araçlarının yapısı, güç sistemleri, mekanik ve elektrik sistemlerini kapsayan hat bakım işlemlerini yapan, “bakım çıkış sertifikası” düzenleyebilen ve ayrıca faal olduğunun kontrolü basit testler gerektiren, “hat bakım sırasında değiştirilebilir birim” kapsamındaki aviyonik birimlerin sökme/takma işlemlerini Sivil Havacılık Yönetmeliklerine uygun olarak yapan meslek elemanı yetiştirmektedir.

Uçak Gövde ve Motor Bakım Dalı