REF Media

Proje Hakkında: 02.02.2021 tarihinde kuruldu. Uluslararası ilk projemiz.

 

Bağlıca kampüsümüz adına kurucu ortağı olan hocamız Fizik Öğretmeni Ayşe TOPRAK AKIN.

Bağlıca kampüsümüz adına diğer proje ortağı olan Öğretmenlerimiz;

Rehber Öğretmenimiz Fatma Şeyma GÜMÜŞ;

Rusça Öğretmenimiz Zekkiye Ablyakimova TİRYAKİ.

Mamak Kampüsümüz adına proje ortağı olan öğretmenimiz;

Elektronik Öğretmeni Fatih KARAGÖZ.

 

Ortakların Ülkelere Göre Dağılımı:

İSPANYA (1), İTALYA (1), KUZEY MAKEDONYA (1), ROMANYA (1), TÜRKIYE (8)

 

Amaç: R: Okuma E: İnceleme F: Medya Filtresi

Bu proje ile ortak okulların ve öğrencilerinin Medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda bilinçlendirilmesi, medya kullanımı hakkında bilgi verilmesi, öğrencilere güvenli internet kullanımı konusunda beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Bu amaçla, web 2.0 araçlarını kullanan öğrenciler için bilgilendirici etkinlikler düzenlenecek, bu etkinlikler kayıt altına alınacak ve öğrenciler, dijital ayak izi oluşturma konusunda bilgi sahibi olan internet ve sosyal medyanın nasıl kullanılacağı konusunda uzmanlar tarafından yönlendirilecektir.

Medya okuryazarlığı ve dezenformasyon konusunda örnek uygulamalar yapılarak okuma, inceleme ve filtreleme becerileri geliştirilecektir.

 

Hedef:

  • Öğrencilerin Medya Okuryazarlığı ve Dezenformasyon konusunda bilinçlendirilmesi,
  • Akran bilgilerini olumlu yönde etkilemek,
  • Dijital yetkinliklerini artırmak,
  • Dezenformasyonun öğrencilerin psikolojileri üzerindeki olumsuz etkilerini azaltacak yöntemler hakkında bilgi sahibi olmalarını sağlamak ve rehberlik sağlamak,
  • İşbirliğine dayalı öğrenmeyi desteklemek.
Sertifikalar
Etkinlikler